Rīgas pilsētas pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde (mēneša pārskats), euro

Ieņēmumi par uzdevumu izpildi internetā

Valsts ieņēmumu dienesta uzdevumi un ierēdņu darbinieku tiesības muitas politikas īstenošanā un pārrobežu pasta sūtījumu kontrolē Nodaļas nosaukums Valsts ieņēmumu dienesta uzdevumi muitas politikas īstenošanā 1. Preču un citu priekšmetu muitas kontrole, to aplikšana ar ievedmuitas nodokli un izvedmuitas nodokli turpmāk — muitas nodoklistā iekasēšana un muitas kontroles noformēšana, kā arī valsts ekonomiskās robežas aizsardzība ir tikai muitas lieta.

Izslēgta no Pārejas noteikumu Muitas iestāžu uzdevumi pārrobežu pasta sūtījumu ieņēmumi par uzdevumu izpildi internetā Muitas iestāde universālā pasta pakalpojuma sniedzēja pasta sūtījumu šķirošanas vietā kontrolē pasta sūtījumus, kas saņemti no Eiropas Savienības dalībvalstīm, lai atklātu Pasta likumā noteiktos aizdomīgos pasta sūtījumus turpmāk — aizdomīgs pasta sūtījums.

Muitas iestādes un ierēdņi 16 Izslēgts ar Muitas ierēdņu darbinieku tiesības 1. Izslēgta ar Muitas iestāžu ierēdņiem darbiniekiempildot dienesta pienākumus, ir tiesības, ja nepieciešams, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nēsāt un lietot šaujamieročus, speciālos aizsardzības līdzekļus, kā arī speciālos līdzekļus transporta apturēšanai Latvijas Republikas muitas teritorijā.

Muitas iestāžu ierēdņiem, pildot dienesta pienākumus nodokļu administrēšanā, ir tiesības, kas noteiktas šā likuma Lai nodrošinātu muitas uzdevumu izpildi, muitas iestādes sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, komersantiem, organizācijām un fiziskajām personām.

Muitas iestāžu ierēdņiem ir tiesības un pienākums patstāvīgi vai kopā ar robežapsardzības, imigrācijas un sabiedriskās kārtības dienestu darbiniekiem aizturēt Latvijas Republikas valsts robežas pārkāpējus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Muitas iestāžu ierēdņiem ir muitas normatīvajos aktos noteiktās tiesības, bet, veicot izmeklēšanu lietās par noziedzīgiem nodarījumiem muitas lietu jomā, — Kriminālprocesa likumā izmeklētājam noteiktās pilnvaras.

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvarotiem muitas iestāžu ierēdņiem ir tiesības apturēt transportlīdzekli muitas kontroles veikšanai Latvijas Republikas muitas teritorijā un nogādāt transportlīdzekli muitas iestādē muitas kontroles veikšanai.

Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu ierēdņiem muitas kontroles laikā ir tiesības veikt personas pārmeklēšanu un fiksēt muitas kontroles darbības fotografēt, izdarīt audioierakstus un videoierakstusievērojot personas tiesības uz privāto dzīvi.

Mēs nopelnām naudu, izmantojot internetu, veicot vienkāršus uzdevumus

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvaroto muitas iestāžu ierēdņu lēmumā noteiktiem muitas iestāžu ierēdņiem ir tiesības veikt jebkuras tādas personas aplūkošanu, par kuru ir pietiekams pamats uzskatīt, ka, ieceļojot Latvijas Republikas muitas teritorijā vai izceļojot no tās, šī persona slēpj pie sevis muitošanai pakļautās preces, priekšmetus vai nedeklarētu skaidru naudu vai preces, priekšmetus vai vielas, kuru pārvietošana pāri valsts robežai ir aizliegta, vai pastāv aizdomas, ka personas ķermenī ir norītas vai ievietotas muitošanai pakļautas preces vai aizliegtas vielas, tādā veidā pārkāpjot normatīvos aktus muitas jomā.

Muitas iestāžu ierēdņiem ir tiesības veikt pārrobežu pasta sūtījumu kontroli, kā arī izņemt, atvērt un iznīcināt aizdomīgus pasta sūtījumus atbilstoši Muitas likumā noteiktajai kārtībai.

Muitas policijas ierēdņu tiesības likumpārkāpumu atklāšanā muitas lietu jomā 18 Izslēgts no NODAĻA Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas uzdevumi un ierēdņu darbinieku tiesības likumpārkāpumu atklāšanā valsts ieņēmumu un muitas lietu jomā Nodaļas nosaukums Nodaļas nosaukuma jaunā redakcija stājas spēkā Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas uzdevumi likumpārkāpumu atklāšanā valsts ieņēmumu un muitas lietu jomā 1.

Valsts ieņēmumu dienesta ieņēmumi par uzdevumu izpildi internetā un muitas policijas uzdevumi ir: 1 veikt likumā noteikto operatīvo darbību, lai atklātu un novērstu noziedzīgus nodarījumus valsts ieņēmumu jomā; 2 veikt izmeklēšanu krimināllietās par noziedzīgiem nodarījumiem, kas konstatēti valsts ieņēmumu jomā; 3 veikt šā likuma Veicot šā panta pirmās cik viegli nopelnīt naudu 3.

Panta jaunā redakcija stājas spēkā Finansu izziņas iestādes un ierēdņi 20 Izslēgts ar Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas ierēdņu darbinieku tiesības likumpārkāpumu atklāšanā valsts ieņēmumu un muitas lietu jomā 1. Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas ierēdņiem darbiniekiem ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā veikt operatīvo darbību Valsts ieņēmumu dienesta kompetencē esošajos jautājumos.

Laidienu arhīvs

Sevišķā veidā veicamos operatīvās darbības pasākumus nodokļu un muitas policijas ierēdņi ir tiesīgas veikt likumā noteiktajā kārtībā un ar attiecīgu nodokļu un muitas policijas vadītāja pilnvarojumu. Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policija noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu veic Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Lai atklātu un novērstu noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus, Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas ierēdņiem ir tiesības, kas noteiktas šā likuma Aizturēto un apcietināto personu konvojēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets; 6 lietot fizisku spēku, speciālos līdzekļus un šaujamieročus šajā likumā noteiktajā kārtībā; 7 saņemt no ministrijām, citām valsts pārvaldes institūcijām, finanšu iestādēm un kredītiestādēm, un pašvaldībām to veikto pārbaužu un revīziju aktus, kā arī jebkuras citas ziņas, kas saistītas ar nodokļu maksātāju uzskaiti un viņu saimniecisko un finansiālo darbību, ja attiecīgo ierēdni tam rakstveidā ir pilnvarojis Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors, viņa vietnieks vai nodokļu un muitas policijas vadītājs vai viņa vietnieks.

Kārtību, kādā saņemamas kredītiestāžu rīcībā esošas neizpaužamas ziņas, un gadījumus, kādos šīs ziņas saņemamas, nosaka Kredītiestāžu likums. Grozījums trešās daļas 1. Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas ierēdņu darbinieku tiesības lietot fizisku spēku un speciālos līdzekļus 1. Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas ierēdņiem darbiniekiem ir tiesības lietot fizisku spēku, speciālos cīņas paņēmienus, roku dzelžus, sasiešanas līdzekļus, stekus, asaras izraisošas vielas, lai: 1 atvairītu uzbrukumu Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem, kas pilda dienesta pienākumus; 2 aizturētu un nogādātu Valsts ieņēmumu dienesta telpās likumpārkāpējus un konvojēšanas laikā savaldītu aizturētās personas, ja tās nepakļaujas vai pretojas nodokļu un muitas policijas ierēdņiem vai ir pamats uzskatīt, ka tās var bēgt vai nodarīt kaitējumu apkārtējiem cilvēkiem vai sev; 3 pārtrauktu ļaunprātīgu nepakļaušanos likumīgām prasībām, kuras izvirza nodokļu un muitas policijas ierēdņi, pildot dienesta pienākumus; 4 nodrošinātu apsardzes objektu no prettiesiska ieņēmumi par uzdevumu izpildi internetā cita veida apdraudējuma.

Fiziska spēka un speciālo līdzekļu veidu, kā arī speciālo līdzekļu lietošanas intensitāti nosaka, ņemot vērā konkrēto situāciju, pārkāpuma raksturu un pārkāpēja individuālās iezīmes, maksimāli ierobežojot šo līdzekļu nodarīto kaitējumu. Ja fiziska spēka vai speciālo līdzekļu lietošanas dēļ ir cietušie, Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas ierēdņa darbinieka pienākums ir nekavējoties sniegt medicīnisko palīdzību cietušajiem un ziņot par notikušo savam tiešajam priekšniekam, kurš par to paziņo Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram un prokuroram.

Par visiem speciālo līdzekļu lietošanas gadījumiem Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas ierēdnim darbiniekam nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, rakstveidā jāziņo tiešajam priekšniekam. Aizliegts lietot speciālos līdzekļus izņemot roku dzelžus un sasiešanas līdzekļus un speciālos cīņas paņēmienus pret sievietēm, personām ar redzamām invaliditātes pazīmēm un mazgadīgām personām, izņemot gadījumus, ja tās izdara bruņotu uzbrukumu, kā arī apdraud citu personu, Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu darbinieku dzīvību vai veselību vai izrāda bruņotu pretošanos.

  • Labāk sākt ar maziem uzdevumiem.
  • Вода, омывшая мое лицо, очистится за доли Она повернулась и направилась к одному из самых больших сооружений в тупике.
  • Vietne izplata satoshi
  • Kā nopelnīt naudu interneta noslēpumos
  • Par Valsts ieņēmumu dienestu

Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijai atļautos speciālo līdzekļu veidus, to glabāšanas, nēsāšanas un lietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas ierēdņu darbinieku tiesības pielietot šaujamieroci 1. Par šaujamieroča pielietošanu uzskatāms mērķtiecīgs šāviens. Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas ierēdnim darbiniekam ir tiesības pastāvīgi glabāt un nēsāt šaujamieroci, kas tai izsniegts lietošanai dienesta vajadzībām. Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas ierēdņu darbinieku rīcībā esošo šaujamieroču glabāšanas un nēsāšanas noteikumus un kārtību nosaka Ministru kabinets.

Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas ierēdnis darbinieks ir tiesīga pielietot šaujamieroci galējas nepieciešamības situācijā, lai: 1 aizsargātu citas personas un sevi no uzbrukuma, kas reāli apdraud dzīvību vai var nodarīt kaitējumu veselībai, novērstu mēģinājumu vardarbīgi iegūt šaujamieroci; 2 atvairītu grupveida vai bruņotu uzbrukumu Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas ierēdņiem darbiniekiem vai citiem Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem vai darbiniekiem, kuri pilda dienesta pienākumus; 3 aizturētu likumpārkāpēju, kurš pārsteigts, ielaužoties vai citādi vardarbīgi iekļūstot ieņēmumi par uzdevumu izpildi internetā objektā vai izdarot citu noziedzīgu nodarījumu, ja likumpārkāpējs kur ātri nopelnīt naudu 1500 pretošanos.

Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas ierēdņiem darbiniekiem ir arī tiesības izmantot šaujamieroci, lai dotu trauksmes signālu vai izsauktu palīdzību. Pirms šaujamieroča pielietošanas ir jābrīdina par nodomu to darīt, ja ieņēmumi par uzdevumu izpildi internetā, ir jāizdara arī brīdinājuma šāviens. Bez brīdinājuma šaujamieroci drīkst pielietot, ja uzbrukums ir ieņēmumi par uzdevumu izpildi internetā vai ieņēmumi par uzdevumu izpildi internetā tiek izmantoti ieroči, kaujas tehnika, jebkura veida mehāniskie transportlīdzekļi.

Aizliegts pielietot un izmantot šaujamieročus vietās, kur to pielietošanas rezultātā var ciest citas personas, kā arī aizliegts pielietot šaujamieročus pret sievietēm un ieņēmumi par uzdevumu izpildi internetā personām, izņemot gadījumus, kad tās izdara bruņotu uzbrukumu, izrāda bruņotu pretošanos vai ar grupveida uzbrukumu apdraud citu personu vai Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas ierēdņu darbinieku dzīvību.

Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu ieņēmumi par uzdevumu izpildi internetā muitas policijas ierēdņiem darbiniekiem ir tiesības izvilkt šaujamieroci un sagatavot to šaušanai, ja tās uzskata, ka konkrētajā situācijā nav izslēgta šaujamieroča pielietošana vai izmantošana.

Visos šaujamieroču pielietošanas un izmantošanas gadījumos Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas ierēdnim darbiniekam jādara viss iespējamais, lai garantētu citu personu drošību, kā arī lai sniegtu nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Par katru šaujamieroča pielietošanas gadījumu Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas ierēdnim darbiniekam nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, rakstveidā jāziņo Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram un prokuroram.

Grozījums par vārdu "finanšu policija" attiecīgā locījumā aizstāšanu ar vārdiem "nodokļu un muitas policija" attiecīgā locījumā stājas spēkā Valsts ieņēmumu dienesta uzdevumi akcīzes preču aprites, nodrošinājuma un uzraudzības jomā Valsts ieņēmumu dienesta uzdevumi akcīzes preču aprites, nodrošinājuma un uzraudzības jomā ir šādi: 1 izsniegt un pārreģistrēt speciālās atļaujas licences komercdarbībai ar akcīzes ieņēmumi par uzdevumu izpildi internetā, atļaujas un izziņas darbībai ar akcīzes precēm, kā arī sertifikātus par patstāvīgās mazās alus darītavas statusa piešķiršanu; 2 organizēt un veikt kontroles pasākumus akcīzes preču aprites jomā; 3 izskatīt akcīzes preču aprites noteikumu pārkāpumus un piemērot normatīvajos aktos paredzētās sankcijas; 4 izslēgts ar Nodaļa stājas spēkā Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes uzdevumi likumpārkāpumu atklāšanā Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu darbinieku rīcībā Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes uzdevumi ir: 1 veikt likumā noteikto operatīvo darbību, lai atklātu un novērstu noziedzīgus nodarījumus Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu darbinieku darbībā, kas saistīti ar to pienākumu izpildi; 2 veikt izmeklēšanu krimināllietās par noziedzīgiem nodarījumiem, kas konstatēti Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu darbinieku rīcībā un saistīti ar to pienākumu izpildi.

Pants stājas spēkā Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes ierēdņu tiesības 1. Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes vadītāja pilnvarotiem Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes ierēdņiem ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā veikt operatīvo darbību, lai atklātu un novērstu noziedzīgus nodarījumus Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu darbinieku darbībā, kas saistīti ar to pienākumu izpildi.

Vai Tu spētu izdzīvot uz Marsa?

Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvalde noziedzīgu nodarījumu, kas konstatēti Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu darbinieku rīcībā un saistīti ar to pienākumu izpildi, izmeklēšanu veic Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Aizturēto un apcietināto personu konvojēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets; 5 lietot fizisku spēku un speciālos līdzekļus šā likuma Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes ierēdņiem atļautos speciālo līdzekļu veidus, to glabāšanas, nēsāšanas un lietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets; 51 lietot šaujamieročus šā likuma Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes ierēdņu rīcībā esošo šaujamieroču glabāšanas un nēsāšanas noteikumus un kārtību nosaka Ministru kabinets; 6 Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes vadītāja pilnvarotiem ierēdņiem — pieprasīt no ministrijām, citām valsts pārvaldes institūcijām, finanšu iestādēm un ieņēmumi par uzdevumu izpildi internetā, un pašvaldībām jebkuras ziņas, kas saistītas ar Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņa darbinieka prettiesisko rīcību; 7 Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvarotiem Iekšējās drošības pārvaldes ierēdņiem — šā likuma Trešās daļas 8.

NODAĻA Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu un darbinieku statuss vai ir reāli godīgi nopelnīt milzīgu naudu atbildība, viņu lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība, Valsts ieņēmumu dienesta materiālais nodrošinājums, simboli un zīmogs Nodaļa Nodaļas nosaukums ar grozījumiem, kas izdarīti ar Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem un darbiniekiem izvirzāmās prasības 1.

Par Valsts ieņēmumu dienesta ierēdni var būt persona, kura atbilst Valsts civildienesta likuma 7. Par Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku var būt persona, kura atbilst šādām prasībām: 1 ir Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kura saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā; 2 pārvalda latviešu valodu; 3 ir augstākā vai vidējā izglītība atbilstoši attiecīgajiem darba pienākumiem ; 4 nav sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem vai ir reabilitēta, vai kurai sodāmība ir noņemta vai dzēsta; 5 kurai sakarā ar administratīvo pārkāpumu lietā vai krimināllietā uzliktu sodu nav aizliegts ieņemt noteiktu amatu; 6 kuras rīcībspēju nav ierobežojusi tiesa; 7 nav vai nav bijusi PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts valsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata darbinieks; 8 nav vai nav bijusi ar likumiem vai tiesas nolēmumiem aizliegto organizāciju dalībnieks.

Kārtība, kādā izraugāmi vakanto ierēdņu amatu pretendenti un pārbaudāma atbilstība ierēdņa amatam 1. Uz vakantajiem ierēdņu amatiem Valsts ieņēmumu dienestā izsludina konkursu šādā kārtībā: 1 atklātu pretendentu konkursu uz Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora amatu Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā izsludina finanšu ministrs; 2 atklātu pretendentu konkursu uz pārējiem Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu amatiem Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā izsludina Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors.

Izsludinot konkursu, norāda saskaņā ar amata aprakstu ierēdņa amata pretendentam izvirzāmās prasības, kā arī pieteikšanās termiņu un iesnieguma iesniegšanas vietu. Pretendentu pieteikšanās termiņš nedrīkst būt īsāks par 10 dienām un garāks par 30 dienām no konkursa izsludināšanas dienas.

Uz vakanto ierēdņa amatu pretendentu konkursu var neizsludināt, ja ar Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora rīkojumu Valsts ieņēmumu dienesta ierēdni attiecīgajā amatā pārceļ no citas struktūrvienības.

Pretendentu atbilstību vakantajam ierēdņa amatam ieņēmumi par uzdevumu izpildi internetā pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisija, kuru izveido: 1 finanšu ministrs — konkursam uz Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora amatu; 2 Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors — konkursam uz Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu amatiem; 3 izslēgts ar Pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisija izvēlas pretendentu, kas vislabāk atbilst ierēdņa amata aprakstā izvirzītajām prasībām, un, motivējot savu izvēli, iesaka attiecīgo kandidatūru finanšu ministram vai Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram.

Lai Valsts kases interneta mājaslapas apmeklētājiem būtu ērtāk orientēties ar Valsts kases darbību saistītajos finanšu terminos, piedāvājam biežāk lietoto terminu skaidrojumus, kā arī atsevišķiem terminiem — norādi par papildu skaidrojumu vai plašāku informāciju ar saiti uz mājaslapas attiecīgo sadaļu. Tai ar likumu piešķirta sava autonoma kompetence, kas ietver arī sava budžeta veidošanu un apstiprināšanu. Tai var būt sava manta. Budžeta deficīts — negatīva budžeta finansiālā bilance, kas veidojas noteiktā periodā, ja valsts budžeta ieņēmumi ir mazāki par izdevumiem.

Attiecīgā amatpersona izvērtē pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisijas ieteikumu un šajā likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par pretendenta iecelšanu ierēdņa amatā. Attiecīgā iestāde lēmumu par pretendenta iecelšanu amatā 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicē Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā.

Pretendentam, kurš piedalījies konkursā, ir tiesības iepazīties ar pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisijas ieteikumu un finanšu ministra, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora lēmumu. Pretendentam ir tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt šo lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Atkārtotu pretendentu konkursu izsludina, ja: 1 konkursam nav pieteicies neviens pretendents; 2 saskaņā ar pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisijas lēmumu neviena pretendenta profesionālā sagatavotība neatbilst ierēdņa amata aprakstā izvirzītajām prasībām; 3 nevienu no pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisijas ieteiktajiem pretendentiem šā panta sestajā daļā minētā attiecīgā amatpersona neatzīst par piemērotu attiecīgajam amatam.

Pretendenta iecelšana ierēdņa amatā 1. Pretendentu ierēdņa amatā uz nenoteiktu laiku ar rīkojumu ieceļ Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors. Pretendentu var iecelt ierēdņa amatā uz noteiktu laiku. Šajā gadījumā norāda dienesta apstākļus, kas nosaka pretendenta iecelšanu amatā uz noteiktu laiku. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora amatā pretendentu ieceļ šā likuma 4.

Ieceļot pretendentu ierēdņa amatā, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors var noteikt pārbaudes laiku, kas nedrīkst būt garāks par sešiem mēnešiem. Ieceļot pretendentu ierēdņa ieņēmumi par uzdevumu izpildi internetā pirmo reizi, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors nosaka pārbaudes laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

ieņēmumi par uzdevumu izpildi internetā

Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu tiesiskā aizsardzība 1. Par Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu kavēšanu īstenot viņu likumīgās tiesības, par viņu goda aizskaršanu, par draudiem vai vardarbību, kas vērsta pret viņiem, kā arī par viņu dzīvības apdraudējumu sakarā ar dienesta pienākumu izpildi vainīgās personas sauc pie likumos noteiktās atbildības.

Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem ir tiesības nēsāt personisko vai dienesta ieroci vai citus speciālos līdzekļus pašaizsardzības nolūkos. Pabalsti un kompensācijas Valsts ieņēmumu dienesta ierēdnim, kas dienesta pienākumus veic ārvalstīs sakaru virsnieka statusā 32 Izslēgts ar Ierēdņu un darbinieku atbildība 1.

Valsts ieņēmumu dienesta ierēdnim un darbiniekam aizliegts, izņemot likumā " Par nodokļiem un nodevām " paredzētos gadījumus, izpaust par nodokļu maksātāju jebkādu informāciju, kas ierēdnim vai darbiniekam kļuvusi zināma, pildot dienesta pienākumus.

Par informācijas izpaušanu vainīgo ierēdni vai darbinieku sauc pie likumā noteiktās atbildības. Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu lēmumu un rīkojumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 1. Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu pieņemtos lēmumus izņemot šā panta 2. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora lēmumi pārsūdzami tiesā. Valsts ieņēmumu dienests iesniegumu par šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu un rīkojumu apstrīdēšanu izskata un pieņem lēmumu viena mēneša laikā. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors šo termiņu var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no apstrīdēšanas iesnieguma saņemšanas dienas.

Valsts ieņēmumu dienesta rīkojums, kas izdots saskaņā ar šā likuma Šā rīkojuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību. Nepareizi piedzīto ieņēmumi par uzdevumu izpildi internetā atmaksāšanas un Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu prettiesiskas rīcības vai kļūdas dēļ radušos zaudējumu atlīdzināšanas kārtība 35 Izslēgts ar Valsts ieņēmumu dienesta materiālais nodrošinājums Valsts ieņēmumu dienesta materiālo nodrošinājumu tirdzniecības signāli reāllaikā šādi finanšu līdzekļi: 1 dotācija no vispārējiem ieņēmumiem valsts budžetā; 2 pašu ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem; 3 ārvalstu finanšu palīdzība.

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu un darbinieku apliecības, ierēdņu dienesta pakāpes un atšķirības zīmes 1.

Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem un darbiniekiem ir dienesta apliecība, kuras aprakstu un paraugu nosaka Ministru kabinets. Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes, muitas iestāžu, nodokļu un muitas policijas ierēdņiem piešķir dienesta pakāpes, kuru nosaukumus, piešķiršanas, saglabāšanas, pazemināšanas un atņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

  • Valsts ieņēmumu dienests Valsts ieņēmumu dienests ir valsts pārvaldes institūcija, kas darbojas finansu ministra pārraudzībā un nodrošina Latvijas Republikas teritorijā un uz muitas robežas valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu, kā arī realizē valsts muitas politiku un kārto muitas lietas.
  • Tagad sīkāk aplūkosim šos pelnīšanas veidus.
  • Bināro opciju verificētās vietnes
  • Robots binārā tirgū
  • Mēs nopelnām naudu, izmantojot internetu, veicot vienkāršus uzdevumus

Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes, muitas iestāžu, nodokļu un muitas policijas ierēdņi, pildot dienesta pienākumus, nēsā formas tērpus, dienesta pakāpju atšķirības zīmes un žetonus, kuru aprakstu nosaka Ministru kabinets, bet nēsāšanas kārtību — Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors.

Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņi un darbinieki, pildot dienesta vai darba pienākumus klientu apkalpošanas zālēs, nēsā vienota parauga darba apģērbu, kura aprakstu un nēsāšanas kārtību nosaka Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors. Tiesības valkāt svētku parādes formas tērpu ierēdnim, ar kuru izbeigtas valsts civildienesta attiecības vai kurš pārcelts citā amatā un kuram iepriekš piešķirta dienesta pakāpe 1.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu izpilde

Ierēdnim, ar kuru Valsts ieņēmumu dienestā izbeigtas valsts civildienesta attiecības vai kurš pārcelts citā amatā Valsts ieņēmumu dienestā un kuram iepriekš piešķirta dienesta pakāpe, ir tiesības valkāt svētku parādes formas tērpu valsts svētku, atceres vai atzīmējamo dienu pasākumos, Valsts padoms ir laba binārā iespēja dienesta vai tā struktūrvienības pasākumā, kā arī citā pasākumā Latvijas Republikā vai ārvalstīs, kuru atbalsta Valsts ieņēmumu dienests un kurā piedalās Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas.

Šā panta pirmajā daļā minētās tiesības neattiecas uz ierēdni, kurš atbrīvots no ierēdņa amata Valsts ieņēmumu dienestā: 1 sakarā ar pārbaudes neizturēšanu; 2 sakarā ar neatbilstību amatam; 3 sakarā ar neatbilstību ierēdņa obligātajām prasībām; 4 saskaņā ar tiesas spriedumu krimināllietā; 5 piemērojot disciplinārsodu — atbrīvošana no ierēdņa amata.

Šā panta pirmajā daļā minētajam ierēdnim ir tiesības par personiskajiem līdzekļiem iegādāties un valkāt normatīvajos aktos noteikto svētku parādes formas tērpu atbilstoši pēdējai piešķirtajai dienesta pakāpei.

Valkājot svētku parādes formas turbo opcijas ieņēmumi, šā panta pirmajā daļā minētais ierēdnis ievēro vispārējās pieklājības normas un ētikas principus un neveic darbības, kas diskreditē Valsts ieņēmumu dienestu.

Ja šā panta pirmajā daļā minētais ierēdnis neievēro vispārējās pieklājības normas vai ētikas principus vai ar savu darbību diskreditē Valsts ieņēmumu dienestu, finanšu ministrs vai Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors ierēdnim var atņemt tiesības valkāt svētku parādes formas tērpu.

ieņēmumi par uzdevumu izpildi internetā

Valsts ieņēmumu dienesta simboli un zīmogs 1. Valsts ieņēmumu dienestam ir zīmogs ar papildinātā mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu un dienesta nosaukumu.

Pārcelšana citā amatā Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu pārcelšanas kārtību nosaka Valsts civildienesta likums. Disciplinārā atbildība 1.

ieņēmumi par uzdevumu izpildi internetā

Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu disciplināratbildības pamatu, disciplinārpārkāpumu veidus un piemērojamos disciplinārsodus, kā arī kārtību, kādā izskatāmi jautājumi par ierēdņu saukšanu pie disciplināratbildības, nosaka Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora lēmumu par disciplinārsoda piemērošanu ierēdnis var apstrīdēt Finanšu ministra izveidotajā disciplinārlietu izskatīšanas komisijā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Komisijas lēmumu, kas pieņemts attiecībā uz lēmumu par disciplinārsoda piemērošanu, ierēdnis var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Kārtība, kādā apstrīdami un pārsūdzami Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora administratīvie akti valsts civildienesta jomā Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora izdoto administratīvo aktu valsts civildienesta jomā, izņemot lēmumu par disciplinārsoda piemērošanu, ierēdnis var apstrīdēt Finanšu ministrijā.

Finanšu ministrijas lēmumu, kas pieņemts par apstrīdēto Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora administratīvo aktu valsts civildienesta jomā, ierēdnis var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Valsts civildienesta attiecību izbeigšanās 43 Izslēgts ar Pārejas noteikumi 1.

Finanšu ministrijai līdz Līdz Ar šā likuma spēkā stāšanos likums « Par Latvijas Valsts finansu inspekciju » tiek atzīts par spēku zaudējušu. Noteikumus attiecībā uz likuma «Par Valsts ieņēmumu dienestu» izpildi pieņem Ministru kabinets.

SocPublic - ieņēmumi no uzdevumiem, klikšķiem. Megabux apskats, atsauksmes

Šā likuma Grozījumi likuma 2. Grozījums par likuma Valsts ieņēmumu dienests ir Akcizēto preču pārvaldes tiesību un saistību pārņēmējs ar brīdi, kad tas šīs tiesības un saistības pilnīgi pārņēmis Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Akcizēto preču pārvaldes izsniegtās: 1 speciālās atļaujas licences alkohola aprites jomā — pārreģistrējamas Valsts ieņēmumu dienestā speciālajā atļaujā licencē norādītajā termiņā; 2 speciālās atļaujas licences tabakas, tabakas izstrādājumu, dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu, ieņēmumi par uzdevumu izpildi internetā arī degvielas aprites jomā — derīgas līdz speciālajā atļaujā licencē norādītā termiņa beigām; 3 atļaujas un izziņas, kuras izsniegtas uz laiku līdz vienam gadam, derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām.