Laidienu arhīvs

Ieņēmumu tīkls

ieņēmumu tīkls opcijas izmantošana

EUR, bet peļņa — 10 milj. EUR, bet pārskata gada pelņa — 65 milj. AST peļņas pieaugums galvenokārt saistāms ar pārvades sistēmas aktīvu pārņemšanu AST īpašumā, un no peļņas 8 milj.

Energoapgādes attīstību Jansons norādīja, ka, spriežot pēc elektroenerģijas patēriņa datiem, pēc ārkārtējās situācijas ierobežojumu atcelšanas juridiskie klienti pakāpeniski ir atsākuši darbību.

EUR izmaksāti valstij dividendēs, savukārt AST koncerna konsolidētā peļņa dividendēs netiek sadalīta. Koncerna augstā peļņas un ieņēmumu attiecība skaidrojama ar to, ka Lielāko daļu koncerna pelņas veido starpība starp akciju iegādes cenu un aktīvu bilances vērtību, kas bija jāatspoguļo AST koncerna grāmatvedībā.

Ivars Godmanis stāsta par bankām

Savukārt Tas AST ļāva dividendēs valstij par EUR, kas ir gandrīz trīs reizes vairāk nekā sākotnēji valsts budžetā bija plānots iemaksāt. AST koncernu AST koncerna pamatdarbība ir elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora funkciju nodrošināšana, elektroenerģijas pārvades ieņēmumu tīkls aktīvu efektīva pārvaldība un noma, dabasgāzes pārvade un uzglabāšana.

ieņēmumu tīkls turbo opcijas ar demo kontu bez reģistrācijas

AST koncerna konsolidētajos finanšu pārskatos ietverti meitassabiedrības LET finanšu rezultāti no AST peļņa no līdzdalības Conexus 5,6 milj. EUR apmērā atbilst gadā saņemtajām dividendēm no Conexus. AST ieņēmumi EUR, tai skaitā ieņēmumi par elektroenerģijas pārvades tīkla pakalpojumiem 73 milj.

ieņēmumu tīkls tendenču līniju kanāli

Lietotājiem pārvadītās elektroenerģijas apjoma samazinājuma ietekme uz ieņēmumiem no pārvades pakalpojumu sniegšanas ir nebūtiska. Izvērtējot AST finanšu ieņēmumu tīkls rādītājus, saimnieciskās darbības rezultātus, jāņem vērā, ka, saskaņā ar Enerģētikas likuma 5.

AST rentabilitāte no elektroenerģijas pārvades pakalpojumu sniegšanas AST koncerna dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas segmenta ieņēmumi no EUR, peļņa - 4 milj.

ieņēmumu tīkls ieņēmumi no bitkoiniem katru stundu

Gada pārskats sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.