Nodarbinātības valsts aģentūra

Kurš māca apjoma tirdzniecību. Intervija ar Džankarlo Prisko: "Dzīve no tirdzniecības nekļūst par miljonāru"

Saturs

  Inese Liepiņa, Diena Globālais ziņojums izceļ daudz nepilnību Latvijas cīņā ar cilvēktirdzniecību Latvija ir gan cilvēku tirdzniecības upuru izcelsmes, gan tranzīta un mērķa valsts, norādīts jaunākajā ASV Valsts departamenta globālajā ziņojumā par cilvēku tirdzniecību pasaulē.

  kurš māca apjoma tirdzniecību tirdzniecības robots, kura pamatā ir neironu tīkli

  Ziņojums iezīmē drūmu Latvijas ainu — cilvēku tirgotājiem šeit piespriež neadekvāti maigus sodus, turklāt valsts iestāžu darbiniekiem trūkst zināšanu, kā atpazīt cilvēku tirdzniecības upurus. Vainīgos soda maigāk Ziņojumā teikts, ka cilvēku tirdzniecības gadījumos Latvijas varasiestādes tiecas izvirzīt apsūdzību pēc citiem pantiem, kas paredz vieglākus sodus, piemēram, naudas atmazgāšanu, sutenerismu un personas nosūtīšanu seksuālai izmantošanai.

  Saskaņā ar Latvijas Krimināllikuma Iekšlietu ministrijas IeM nacionālā koordinatore cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos Lāsma Stabiņa gan uzskata, ka maksimālais kurš māca apjoma tirdzniecību par cilvēku tirdzniecību ir pietiekami bargs un tam vajadzētu atturēt potenciālos noziedzniekus.

  kurš māca apjoma tirdzniecību kā izveidot Bitcoin maku

  Taču viņa atzīmē — ja tiesa vainīgajām personām piespriež nosacītu sodu par cilvēku tirdzniecību, tas sabiedrībā veicina pārliecību par nesodāmību. IeM vadībā strādā darba grupa Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu Atbilde esot viena — valstī līdzās likumdošanas un izpildu varai pastāv neatkarīga tiesu vara, kura tiek īstenota atbilstoši tiesiskuma principam, un tiesnesis ir neatkarīgs un pakļauts tikai likumam.

  kurš māca apjoma tirdzniecību opcijas nākamo pielikumu

  Neviens nevar dot tiesnešiem norādes par konkrētu tiesību normu piemērošanu. Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktore Indra Gratkovska teic, ka nevar ne piekrist, ne noraidīt apgalvojumu, ka cilvēku tirdzniecības gadījumos Latvijas varasiestādes tiecas izvirzīt apsūdzību pēc citiem pantiem, kas paredz vieglākus sodus, jo viņas rīcībā tādas informācijas nav.

  Taču viņa uzsver, ka Latvijas normatīvais regulējums, kas nosaka kriminālatbildību par cilvēku tirdzniecību, ir pietiekams un atbilstošs starptautiskajām prasībām. Naudas apmācībai nav Starptautisko institūciju ziņojumos bieži paustas bažas, ka oficiāli identificēto cilvēku tirdzniecības upuru skaits — Arī IeM uzskata, ka oficiālie statistikas dati par identificētajiem cilvēku tirdzniecības upuriem neatspoguļo patieso situāciju cilvēku tirdzniecības jomā.

  kurš māca apjoma tirdzniecību bināro opciju stratēģija top proft

  Statistika ir rādītājs, kas liecina par šī noziedzīgā nodarījuma apzinātajām sekām, bet ne apjomu un izplatību valstī. Liela daļa iedzīvotāju ir pakļauti cilvēku tirdzniecības riskam.

  Ir jāveido mērķtiecīga valsts politika iedzīvotāju labklājības un dzīves kvalitātes nodrošināšanā, lai kurš māca apjoma tirdzniecību pamatcēloņus, kuru dēļ veidojas ievainojamas sabiedrības grupas,» paskaidro L.

  ASV Valsts departamenta ziņojumā izcelta vēl viena nepilnība — policijas un valsts iestāžu darbiniekiem trūkstot zināšanu, kā atpazīt cilvēku tirdzniecības upurus, kā savākt pierādījumus un kā noteikt, ka notikusi psiholoģiska upuru ietekmēšana. Tiesībsarga birojs atzīst, ka policijas un ierēdņu izglītošanai par cilvēku tirdzniecību atvēlētais finansējums ir ļoti neliels un faktiski mācības notiek atsevišķu projektu un nevalstisko organizāciju aktivitāšu ietvaros — nevar runāt par plānveidīgu valsts politiku šai jautājumā.

  IeM uzsver, ka valsts politikas vidēja termiņa plānošanas dokumentā cilvēku tirdzniecības novēršanai ir paredzēta regulāra daudznozaru speciālistu izglītošana, taču šī uzdevuma īstenošanai nav piešķirts papildu finansējums.

  kurš māca apjoma tirdzniecību olimp binārā opcijas

  Jebkuras izglītojošas aktivitātes tiek īstenotas atbilstoši iestāžu iespējām, piesaistot projektu finansējumu, apmeklējot starptautisko sadarbības partneru un organizāciju rīkotos pieredzes apmaiņas pasākumus. Taču praktiski netiek nodrošināta sistemātiska, visaptveroša un tematiski secīgi pārdomāta strādājošo speciālistu profesionālā pilnveide,» atzīst L. Viņa gan piebilst, ka speciālistu izglītošana ir prioritāte un tiks meklētas iespējas to finansēt. Turklāt tā neesot tikai nozaru ministriju un valsts iestāžu atbildība — pašvaldībām vairāk būtu nepieciešams apzināties savu lomu cilvēku tirdzniecības novēršanas jomā un rast iespējas organizēt darbinieku izglītošanas un pašvaldības iedzīvotāju informēšanas pasākumus.

  kurš māca apjoma tirdzniecību pirkt dolāru pārdošanas iespēju

  Oficiāli identificēto cilvēktirdzniecības upuru skaits pērn Latvijā sasniedza 16 personu, taču patiesais cietušo skaits, visticamāk, ir krietni lielāks. Lai ar to cīnītos, jāveido mērķtiecīga valsts politika iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā.

  Lai arī tirdzniecības apjomi ir samazinājušies, Latvijas iedzīvotāju ienākumi turpina augt un bankās strauji palielinās mājsaimniecību noguldījumi. Līdz ar to tirdzniecībā šobrīd veidojas ievērojams potenciāls atliktam patēriņam.