Kāda uzņēmējdarbības forma ir piemērotākā?

Papildu ienākumu gūšanas veidi

E-pakalpojumi - Vienkāršotā Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana

Ministru kabineta noteikumi Nr. Izdarīt Ministru kabineta D11 pielikuma 7. Nodokļa likmi noapaļo līdz vienam ciparam aiz komata; 6.

papildu ienākumu gūšanas veidi

Nodokļa maksātājs, kurš aizdevuma izsniegšanas dienā ir aizdevēja darbinieks, valdes vai padomes loceklis, norādot nodokļa likmi ienākumam pielīdzināmiem aizdevumiem, to aprēķina atbilstoši šo noteikumu 6. Ja piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" Neapliekamie ienākumi ir vienādi ar 4.

Tos ieraksta papildu ienākumu gūšanas veidi tad, ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā ir guvis ienākumus no lauksaimnieciskās ražošanas vai lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas; Aprēķināto negatīvo vērtību ieraksta kā pozitīvu skaitli, reizinot aprēķina rezultātu ar "—1";"; 1.

Nauda Cik daudz naudas drīkst pārskaitīt radiem un paziņām? Vai ienākumu deklarācijā ir jāmin pārskaitījumi radiem, draugiem, kolēģiem un paziņām? Un kādos gadījumos par to jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis? Iesniedzot ienākumu deklarāciju, var rasties jautājums, vai jādeklarē arī ienākušie pārskaitījumi no radiem, draugiem un paziņām?

Aprēķināto negatīvo vērtību ieraksta kā pozitīvu skaitli, reizinot aprēķina rezultātu ar "—1"; Minētā summa nedrīkst būt lielāka par Ja aprēķinātā starpība ir negatīvs skaitlis, minētajā rindā norāda "0".

Ja Ja nodokļa maksātājs gūst ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas vai lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas un citiem saimnieciskās darbības veidiem, tas norāda likuma 9. Ja solidaritātes nodokļa objekts nav iedzīvotāju ienākuma nodokļa objekts, tad solidaritātes nodokļa daļa, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā, netiek atskaitīta;"; 1.

papildu ienākumu gūšanas veidi

Ja solidaritātes nodokļa objekts nav iedzīvotāju ienākuma nodokļa objekts, tad solidaritātes nodokļa daļa, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā, netiek pieskaitīta;"; 1. Nodokļa maksātājs, kurš deklarāciju iesniedz, jo ir guvis likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9.

Papildu atvieglojumus norāda par periodu, par kuru tiek aprēķināts avansa maksājums;"; 1.

papildu ienākumu gūšanas veidi

Papildu atvieglojumus norāda par periodu, par kuru tiek precizēts avansa maksājums;"; 1. Ja avansa maksājumu precizē pēc Ja ieņēmumus no kapitāla pieauguma saņem vairākos taksācijas gada periodos, izdevumu daļas pārsniegumu attiecībā pret saņemto atlīdzības daļu no kapitāla aktīva pieskaita pie izdevumu daļas turpmāk saņemtajiem ieņēmumiem no kapitāla aktīva.

Uz saņemto rokasnaudu neattiecina izdevumu daļu, bet attiecīgo izdevumu daļu pieskaita pie izdevumu daļas nākamajam saņemtajam ieņēmumam no kapitāla aktīva, kas saņemts pēc rokasnaudas;"; 1.

papildu ienākumu gūšanas veidi