Reģistra palīdzības līdzekļi 2-ndfl

Papildu reģistrs informācijai par personas ienākumiem

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Grozījumi likumā " Par nodokļiem un nodevām " Izdarīt likumā " Par nodokļiem un nodevām " Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,7.

papildu reģistrs informācijai par personas ienākumiem

Papildināt 1. Nodokļu maksātājiem, kas uzsāk saimniecisko darbību, pamatdarbības veidu nosaka pēc plānotajiem apgrozījuma rādītājiem.

papildu reģistrs informācijai par personas ienākumiem

Aizstāt 2. Aizstāt 7. Nodokļu maksātāji, kas uzsāk saimniecisko darbību, informāciju iesniedz mēneša laikā pēc saimnieciskās darbības reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā.

papildu reģistrs informācijai par personas ienākumiem

Papildināt Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā kredītinformācijas birojs no Valsts ieņēmumu dienesta pieprasa šā panta pirmās daļas Papildināt V nodaļu ar Informācijas par fiziskās personas ienākumiem sniegšana kredītinformācijas birojam 1 Valsts ieņēmumu dienestam ir atļauts sniegt tā rīcībā esošo informāciju par fiziskās personas ienākumiem kredītinformācijas birojam nodošanai, nemainot tās saturu, kredītinformācijas lietotājam - kapitālsabiedrībai tās filiāleikas Latvijas Republikā ir tiesīga veikt personu kreditēšanu vai ir saņēmusi speciālu atļauju licenci patērētāja kreditēšanas pakalpojuma sniegšanai, - šīs fiziskās personas kā iespējamā vai esošā kredītinformācijas lietotāja klienta kredītspējas vērtēšanai vai sava kredītriska pārvaldībai.

Informācija sniedzama atbilstoši kredītinformācijas biroja iesniegtam pamatotam pieprasījumam un tajā norādītajā apjomā, kas nedrīkst pārsniegt saskaņā ar šo likumu izdotajos Ministru kabineta noteikumos paredzēto apjomu. Aizstāt Papildināt pārejas noteikumus ar Grozījumi šā likuma 2. Ministru kabinets līdz Valsts prezidenta vietā.

Grāmatvedības darba organizēšana