Google Ads reklāma (AdWords)

Peļņas interneta oficiālā vietne

peļņas interneta oficiālā vietne

Oficiālā e-publikācija piedāvā ērti pieejamu pakalpojumu E-publikācijai būs juridiski saistošs statuss. Šādu mūsdienīgu un iedzīvotājiem ērtu pārmaiņu paredz Oficiālo publikāciju likumprojekts, ko 5.

peļņas interneta oficiālā vietne

Likumprojekts, kas paredz oficiālo e-publikāciju Latvijā ieviest no Oficiālās e-publikācijas modelis piedāvā trīs galvenos ieguvumus: ērtāk pieejams pakalpojums, finanšu ietaupījums un īsāks ceļš līdz dokumenta publicēšanai. Sabiedrība to saņems bez maksas; izmaksas segs informācijas iesniedzējs.

peļņas interneta oficiālā vietne

Lobējot atsevišķu uzņēmēju intereses, LDDK mēģināja oficiālās e-publikācijas nodrošināšanu padarīt par biznesa procesu, kas nes peļņu. Piecu gadu laikā esam nodevuši publiskai apspriešanai visas izmaksas, kas saistītas ar oficiālās publikācijas nodrošināšanu, kā arī esam bijuši gatavi uzklausīt alternatīvus priekšlikumus par procesu pilnveidošanu un izmaksu samazināšanu. Ābele pēc LDDK publiski paustā paziņojumu.

peļņas interneta oficiālā vietne

Lai ikvienam nodrošinātu iespēju iepazīties ar valsts informāciju, saturu lietotāji varēs uzmantot bez maksas. Publiska ticamība, drošums un pieejamība ir oficiālās peļņas interneta oficiālā vietne priekšnosacījumi.

Oficiālā e-publikācija piedāvā ērti pieejamu pakalpojumu

Vienlīdzīgas piekļuves iespējas nodrošina interneta pieslēgumi valsts un pašvaldību bibliotēkās, kā arī publiskie interneta pieejas punkti. Šobrīd daļa iedzīvotāju, ja tiem nepieciešama oficiālā publikācija, dodas uz bibliotēku vai oficiālā izdevēja arhīvu un tur iepazīstas ar laikrakstu.

peļņas interneta oficiālā vietne

Atgādinām, ka laikraksta e-versijai internetā ir vien informatīvs statuss tai nav juridiski saistoša statusatikmēr sabiedriskās domas aptauja veikta Šī vietne piedāvā pilnīgu un sistematizētu LR normatīvo aktu datubāzi ar plašām dokumentu atlases iespējām, nodrošinot normatīvo aktu tekstus ar tajos iestrādātiem grozījumiem jeb tā sauktās konsolidētās redakcijas. Saturs sabiedrībai pieejams bez maksas.

peļņas interneta oficiālā vietne