EUR-Lex - DC - LV

Reālas iespējas investīciju projektēšanā

Latvijas Bankas ekonomiste Foto: Shutterstock Būvniecība ir viena no retajām nozarēm, kurai pandēmija un ārkārtējā situācija nav atņēmusi spēju darboties. Vēl vairāk - nozarei no valsts budžeta piešķirti papildu līdzekļi [1]kas Covid krīzes pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas plāna ietvaros Īsumā Publiskais finansējums inženierbūvniecībai, t.

Organizācijas investīciju projektu vadīšanas metodes. Investīciju projektu vadības metodes

Kopā ar Rail Baltica projektu tie būs ne mazāk kā milj. Vai nozare spēs visu efektīvi izmantot - atkarīgs arī no procesa gudrākas vadības. Pagaidām nav drošas pārliecības par kovidkrīzes ielāpu kvalitāti un to, vai tie kalpos ilgi, jo netrūkst klupšanas akmeņu. Tā vietā, lai mobilizētos krīzei, laiks starp finansējuma solījumiem un to saņemšanu aug.

Komunikācija ministriju un būvnieku organizāciju starpā iestrēgst interešu pretrunās. Starptautiskā projekta Rail Baltica sakarā vairāki izaicinājumi: nozares kapacitātes ierobežojumi projekta realizēšanas laikā, izmaksu palielināšanās, nobīdes būvdarbu izpildes termiņos apdraud finansējuma saņemšanu nākamiem posmiem u.

Vai reālas iespējas investīciju projektēšanā atbalsts būvniecības nozarei Covid saimniecisko seku mazināšanai palīdzēs lāpīt — uzlabot mūsu ceļus?

reālas iespējas investīciju projektēšanā

Un vai drīzā nākotnē varēsim bez smīna sejā izdziedāt Alunāna : "Caur to ar' esam slaveni, ka gludi mūsu lielceļi…" no visiem labi zināmās Raimonda Paula teātra dziesmas "Brauciet lēnām par tiltu". Kāpēc krīzes laikā jāremontē ceļi un jāiegulda infrastruktūrā? Saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas angliskā abreviatūra - OECD pētījumu "Can an increase in investment sustainably lift economic growth?

reālas iespējas investīciju projektēšanā

Šajā OECD pētījumā veikto aprēķinu simulācijas liecina, ka vidēji lielajās attīstītajās valstīs investīcijas ½ procentpunkts no IKPkas īslaicīgi tiek finansētas no deficīta, katrā atsevišķā ekonomikā dod 0.

Atšķirībā no Lai panāktu ekonomikas atgūšanos no pandēmijas izraisītās krīzes un veicinātu tautsaimniecības straujāku izaugsmi, Eiropas Komisija EK ekonomikas stimulēšanai ir reālas iespējas investīciju projektēšanā papildu finansējumu - ES Atveseļošanas un noturības mehānisma ANM, angliski - RRF plāna ietvaros.

Lai sasniegtu mērķi — ekonomikas atkopšanos - ieguldījumiem jābūt pārdomātiem un jāsekmē ekonomikas attīstība ne tikai īstermiņā.

Lēmuma pamatā ir apsvērums, ka ar investīcijām, kas atbalsta reģionālo infrastruktūru, ceļus, ostas un citas inženierbūves, kā arī veselības, izglītības vai ražošanas attīstību, ir iespējams uzlabot ne tikai konkrētās nozares perspektīvas īstermiņā, bet arī visas ekonomikas izredzes.

Kriptogrāfijas tirdzniecība rick

Inženierbūvniecības projektu realizēšanai ir gan īstermiņa, gan ilgtermiņa pozitīvie efekti. Investīcijas inženierbūvēs ir svarīgas valsts infrastruktūras attīstībai un ilgtermiņā kalpo kā pārējās ekonomikas izaugsmes atbalsts.

reālas iespējas investīciju projektēšanā

Savukārt kvalitatīvas inženierbūves un labi attīstīta transporta infrastruktūra ir būtisks priekšnoteikums privāto investīciju piesaistīšanā, kas veicina uzņēmējdarbības aktivitātes un nodarbinātības pieaugumu konkrētā reģionā.

Pie īstermiņa pozitīvajiem efektiem var minēt ekonomiskās aktivitātes palielināšanos būvniecības darbu reģionā, jo aug nodarbinātība un ir papildu ienākumi arī citām nozarēm, piemēram, tirdzniecības vietām un viesnīcām.

Būvniecībā var iesaistīt arī darbaspēku no nozarēm, kurās darbs ierobežojumu dēļ samazinājies vai apstājies. Turklāt inženierbūvniecības objektos iespējams darboties, ievērojot pandēmijas galveno ierobežojumu — distancēšanos.

Kur turpmāk ņemsim naudu ceļu būvniecībai un remontiem? Valsts ceļu būvniecību, remontu un uzturēšanu pamatā finansē trīs avoti: valsts budžeta līdzekļi, t. ES finansiālais atbalsts Latvijai līdz šim bijis ievērojams, un paļaušanās uz Eiropas naudas piešprici ceļu nozarē ir spēcīga.

Diemžēl tajā slēpjas risks - ES fondiem iekavējoties vai samazinoties, arī investīciju apjoms būtiski saruks. Ceļu nozarei Tas ļāva sakārtot vairāk nekā kilometru ceļu, kā arī uzbūvēt un atjaunot 50 tiltus.

Vasilenok K.V. Investīciju projekta komerciālā efektivitāte

Finansējuma avotu dalījums Novērtējums inženierbūvniecības finansējumam, milj. Arī daļu no pašvaldību teritoriālās reformas finansējuma plānots izmantot reģionālās nozīmes ceļu sakārtošanai, taču par apjomiem nav skaidrības.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas VARAM Reģionālās ceļu sakārtošanas programma joprojām nav apstiprināta un, iespējams, šīs programmas projekti tiks iekļauti ANM ietvara finansējumā. Būvniecības nozarei līdz Finanšu ministrijas ziņojumā. Cik no šiem miljoniem paredzēts novirzīt inženierbūvju, t. Vairāk nekā milj.

52010DC0677

Šis apjoms ir aptuveni līdzīgs pašreizējā perioda aploksnei. Turpmākajos gados ceļu būvniecības un remonta projektiem piesaistīt ES finansējumu, visticamāk, varēs arī caur citām programmām, sasaistot ceļu projektus, piemēram, ar vides un klimata uzlabojumiem.

Jāapzinās, ka ES valstis arvien lielāku uzsvaru liek uz digitalizācijas un viedās ekonomikas, nevis infrastruktūras attīstību. Būtisku atbalstu visai Latvijas ekonomikai turpmākajos gados Covid seku mazināšanai ilgtermiņā ceram sagaidīt arī no Eiropas Atveseļošanas plānakura ietvaros izveidots ANM.

Tā mērķis ir atbalstīt reformas un augstas gatavības investīcijas, kā arī mazināt Covid krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi Eiropas ANM plāna projekts.

Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošanai no Tas ir ieguldījums "nevienlīdzības mazināšanas" mērķa sasniegšanas ietvaros jeb reģionālās politikas reformu kontekstā papildus līdz šim ierastajam finansējuma līmenim. Tuvākajos gados gaidām arī būtisku progresu Rail Baltica projektākam būs būtiska loma mūsu ekonomikas un inženierbūvniecības nozares izaugsmē. Tā kopējās izmaksas līdz Projekta sākumposmā gan ir iezīmējušās vairākas problēmaskas varētu ievilkt realizācijas termiņus un attiecīgi radīt risku, ka pieaugs projekta izmaksas.

Arī pašvaldībām papildus piešķirti milj. Mērķis - sekmēt augstas gatavības investīciju projektus uzņēmējdarbības veicināšanai, infrastruktūras sakārtošanai, t.

reālas iespējas investīciju projektēšanā

Latvijas ceļiem palīdzēs gudra kovidkrīzes seku mazināšanas procesa vadība Būvniecības nozarei publiskā finansējuma iespējamais apjoms turpmāk kopumā nesamazināsies, un arī inženierbūvniecībai naudas tuvākajos gados varētu netrūkt.

Ievērojams izaicinājums Latvijai drīzāk būs spēja izmantot pieejamo finansējumu un ieguldījumu efektivitāte. Te uzreiz pamanāmi vairāki klupšanas akmeņi, izaicinājumi efektīvai finanšu apguvei inženierbūvniecībā, t.

Distance starp finansējuma solījumiem un to izpildi arvien palielinās.

reālas iespējas investīciju projektēšanā

Diskusijas ar EK plānotas līdz aprīlim. Projektu uzsākšana optimistiskajā variantā iespējama ne ātrāk kā šā gada trešajā ceturksnī.

Arī cerības saistībā ar VARAM Reģionālās ceļu sakārtošanas programmu un finansējumu jau divu gadu garumā nav īstenojušās. Stabila un ilgtspējīga inženierbūvniecības attīstība var notikt, ja finansējums tajā ieplūst prognozējami. Neefektīva komunikācija starp valsts iestādēm un būvniecības nozarē strādājošajiem. Publiskā finansējuma ieplūšana būvniecības nozarē atkarīga no daudzu un dažādu nozaru interesēm. Iesaistīta Ekonomikas ministrija, Satiksmes ministrija ceļu būvniecībaVARAM infrastruktūraIzglītības un zinātnes ministrija skolu būvniecībaVeselības ministrija medicīnas iestādesKultūras ministrija kultūras nami, koncertzāles u.

Biežāk vērojama nozaru ministriju savstarpēja konkurence, bet būvnieki un citi procesā iesaistītie ir izveidojuši biedrības, asociācijas utt. Izpaliek krīzes mobilizācija projektu īstenošanai.

Šobrīd ir ļoti būtiski samazināt būvniecības regulējuma birokrātiju, zinot, ka inženierbūvniecības projekti jau tā ir laikietilpīgi. Termiņi lielo iepirkumu un pašu projektu sagatavošanai, publisko iepirkumu konkursiem ir gari. Reizēm projektēšana un dokumentācijas sagatavošana prasa vairākus gadus līdz finansējums reāli nonāk būvniecības nozarē un ekonomikā.

Papildu finansējuma ieplūdes gadījumos inženierbūvniecības nozarē ir potenciāli kapacitātes ierobežojumi. Būvniecības nozares kopējo reālas iespējas investīciju projektēšanā tas var tikai bremzēt. Piemēram, nākamajos gados ievērojamu daļu no ceļu būves uzņēmumu resursiem paņems Rail Baltica dzelzceļa būvniecība.

Tas varētu veidot nobīdes šobrīd plānoto ceļu būvniecības darbu izpildē. Tātad - vai krīze lāpīs mūsu ceļus? Viens ir skaidrs - investīcijas inženierbūvniecībā, t.

Laidienu arhīvs

Arī ceļi tiks lāpīti, jo nauda nebūs problēma. Taču pagaidām nav drošas sajūtas par pašu krīzes ielāpu kvalitāti un to, vai internets nopelna eiro kalpos ilgi.

reālas iespējas investīciju projektēšanā

Nešķiet, ka procesā iesaistītajiem — naudas dalītājiem, būvniecības procesa kūrētājiem, būvniecības projektu realizētājiem - šobrīd ir skaidrība, tā teikt, no "kāda materiāla un kādas krāsas" ielāpi Latvijas ekonomikai ir vajadzīgi. Tāpēc visdrīzāk vēl kādu laiku ar gludiem lielceļiem nebūsim slaveni.