Vēlos informēt, ka tekstā:

Reālās un finansiālās iespējas. Alternatīva definīcija

Saturs

  darījumu centrs ar centu kontu

  Studiju programma piedāvā reālas iespējas profesionālai izaugsmei un būt pārliecinošam darba tirgū, kurš vēlās kļūt veiksmīgs finanšu grāmatvedībā, biznesa finanšu vadībā un aktīvi piedalīties savas augstākas izglītības iegūšanā. Studiju programma "Grāmatvedība un finanses" licencēta Studiju virziena "Ekonomika" studiju programma "Grāmatvedība un finanses" Studiju programmas uzdevumi Nodrošināt iespēju apgūt aktuālas zināšanas, prasmes un kompetenci, kādas grāmatvedim nepieciešamas profesionālo pienākumu veikšanā mainīgajā vidē.

  Veidot, attīstīt ekonomisko domāšanu un kompleksu pieeju grāmatvedības, ekonomisko un saimniecisko problēmu risināšanā.

  nopelnīt naudu tiešsaistē 100

  Veicināt studentu iemaņas patstāvīgu lietišķo pētījumu veikšanai un to rezultātu praktiskai pielietošanai.

  Sekmēt vispusīgas profesionālās prakses iespējas, attīstot studentu vispārīgās prasmes un kopīgās prasmes nozarē. Attīstīt studentos starptautiskās grāmatvežu ētikas ievērošanu.

  snt 3. variants

  Nodrošināt studiju metodisko un tehnoloģisko norisi augstā kvalitātē. Orientēt studentus uz tālākās profesionālās izglītības pilnveidošanu un personīgās kompetences attīstību. Studiju programmas struktūra.

  kā nopelnīt naudu, neieguldot kontu