Satura veidotāju atbildība

Tendenču kanālu veidošanas noteikumi. Diagrammas izveide no sākuma līdz beigām

Kā ir redzams no tabulas Nr. Līdz ar to var uzskatīt, ka šī programma arī iepērkot saturu, kas ir vairāk piemērots latviešu auditorijai, kā arī veicot satura pielāgošanu, piemēram, ieskaņošanu ir orientēta uz latviski runājošo auditoriju nedēļas stratēģija bez rādītājiem šo programmu maz skatās Programma TV6 ir uzskatāma par vienīgo no populārākajām maksas nespecializētu tēmu programmām, kura ir orientēta uz latviski runājošu auditoriju.

Programmas TV5 auditorija sadalās salīdzinoši līdzīgi, t. Šī ir programma, kurā auditorijas noslāņošanās nav identificējama, kā tas ir konstatējams, piemēram, programmām TV6 vai PBK. Tomēr par šīs programmas raidīšanas pamatvalodu būtu uzskatāma krievu valoda cita valoda.

Ārvalstu programmu retranslācija Radio un televīzija ir vieni no iedarbīgākajiem līdzekļiem sabiedrības apziņas veidošanā. Tiem ir bijusi izcila loma arī Latvijas neatkarības atgūšanas gaitā, it īpaši tās kritiskajos brīžos. Radio un televīzija ir veicinājusi nacionālās pašapziņas atjaunošanu, tautas atmodu un demokrātisku ideālu apliecināšanu dzīvē. Radio un televīzijas sabiedriskajai ietekmībai šodien ir pasaules mērogs, un tā spēj cilvēkos viest gan daudz laba, gan diemžēl arī tiem kaitēt. Elektroniskie sabiedrības saziņas līdzekļi spēj ne vien pārvarēt valstu un kontinentu robežas, bet to izmantotājiem ir iespējas arī pārkāpt sabiedrībā pieņemtās morāles normas un tādā kārtā graut patiesa humānisma pamatus.

Vairuma maksas nespecializētu tēmu programmu satura orientēšana ar mērķi piesaistīt ne latviski runājošos ir izskaidrojama ar to, ka bezmaksas apraidē esošo programmu LTV, Tendenču kanālu veidošanas noteikumi, TV3 un LNT saturs ir orientēts uz latviski runājošu auditoriju. Cittautiešu auditorijas piesaiste ir salīdzinoši vieglāka, piedāvājot produktu, kas ir tiem speciāli radīts un šķiet tiem interesants, nevis tāds produkts saturskas ir tikai ticis pielāgots šīs auditorijas vajadzībām un iespējām piemēram, ar subtitriem.

Par svarīgu kritēriju, kas nosaka auditorijas piesaisti, var uzskatīt valodu, kādā ir tendenču kanālu veidošanas noteikumi piedāvātais saturs.

Tieši audio formāta valoda tās sapratne kalpo par līdzekli, kas atvieglo satura uztveri galapatērētājam un ļauj produktu pilnvērtīgi izbaudīt.

Par vienu no aspektiem, kas norāda, ka maksas televīzijas nespecializētu tēmu programmu vidū būtiski ir ņemt vērā valodas principu, ir uzskatāms tas, ka pieprasījumu pēc konkrētas programmas var iedalīt atšķirīgos tirgos, t.

Programma, kas ir orientēta uz konkrētu valodu vai ir ieguvusi konkrētās auditorijas daļas piekrišanu, nav interesanta citai auditorijai tieši pastāvošo valodas barjeru un kulturālo atšķirību interešu dēļ. Šī auditorijas daļa nespēj pilnvērtīgi uztvert piedāvāto saturu un tieši tāpēc izvēlas citu programmu. Otrkārt, arī vērtējot no programmu puses, mēģinot pārorientēties un piedāvāt saturu, kas interesētu otru auditorijas daļu, programma riskē zaudēt daļu savas esošās auditorijas.

Programma, kas ir orientēta uz latviešu auditoriju, mēģinot piesaistīt citā valodā runājošu auditorijas daļu, riskē zaudēt latviski runājošās auditorijas daļu. Līdz ar to var uzskatīt, ka uz konkrētu auditorijas daļu orientētajām programmām nav ekonomiski pamatoti mēģināt aptvert citā valodā runājošu auditoriju.

  1. Bez indikatora binārā opciju sistēma
  2. Kā ātri nopelnīt naudu intkrnet

Papildus ir jāņem vērā, ka auditorijas intereses un pieprasījums pēc satura atšķiras - latviski runājošā auditorija pēc sava pieprasījuma pēc konkrēta satura piemēram, TV šovi latviešu valodā ar Latvijā pazīstamu personību piedalīšanos ir nošķirama no citā valodā runājošās auditorijas pieprasījuma pēc satura. Treškārt, programmas savu tirgus daļu var palielināt tikai noteikta konkrētā tirgus ietvaros.

Programmas, kas ir orientētas uz citā valodā tendenču kanālu veidošanas noteikumi nopelnīt lielu naudu ir viegli, savu tirgus daļu var palielināt tikai uz citu kanālu, kas ir orientēti uz citā valodā runājošu auditoriju, rēķina. KP ieskatā tas ir uzskatāms par iemeslu, lai nošķirtu uz latviski runājošo auditoriju orientētās maksas televīzijas nespecializētu tēmu programmas no uz citā valodā runājošo auditoriju orientētām maksas televīzijas nespecializētu tēmu programmām.

Maksas televīzijas specializētu tēmu programmu izplatīšanas vairumtirdzniecības tirgus Latvijas Republikas teritorijā Eiropas Komisijas praksē pastāv nespecializētu tēmu "general interest" kanālu nošķiršana no specializētu tēmu "special interest" kanāliem pēc žanra. Televīzijas kanāli, kuru modelis ir koncentrēts uz vienu tendenču kanālu veidošanas noteikumi veida žanru - speciālām tēmām vai speciālo auditoriju piemēram, sporta cienītājiir uzskatāmi par specializētu tēmu kanāliem, piemēram, VIASAT kanāls TV filmasEurosport tendenču kanālu veidošanas noteikumi ziņas utt.

Savukārt televīzijas kanāli, kuru saturs sastāv no dažāda veida raidījumiem ziņas, sporta pasākumi, seriāli, filmas utt.

Forex kanālu stratēģijas

Tas ir izskaidrojams ar to, ka nespecializētu tēmu programma pēc savas būtības ir spējīga piesaistīt lielāku konkrētās auditorijas daļu, kas nozīmē, ka vairāk reklāmdevēju būtu ieinteresēti savu produktu kuru mērķauditorija ir plaša, piemēram, pārtikas un saimniecības preces reklāmas izvietošanā konkrētajā programmā.

Specializētu tēmu programma piesaista to auditorijas daļu, kas ir ieinteresēta saņemt tieši tāda veida saturu, ko ir spējīgas piedāvāt tikai šaura žanra jeb specializētu tēmu programmas. Tā ir, piemēram, specializēta sporta programma, kuru ir iecienījuši sporta līdzjutēji.

Specializētu programmu darbība ir vērsta uz konkrētu auditorijas daļu un tas atvieglo reklāmdevēju informācijas apkopošanas un analīzes procesu. Piemēram, sporta preču veikala reklāmas izvietošana šādā programmā sasniegtu lielāku mērķauditoriju, nekā šādas paša satura un formas reklāmas izvietošana nespecializēto tēmu programmā. Taču, kā jau tika norādīts iepriekš šajā Ziņojumā, LMK programmas satura koncepcija tiek pakāpeniski mainīta.

Par ģeogrāfisko tirgu ir nosakāma Latvijas Republika, jo, kā tas ir arī maksas televīzijas nespecializētu tēmu programmu izplatīšanas vairumtirdzniecības tirgū, arī specializētu tēmu programmas ir orientētas uz Latvijas auditoriju. Specializētās maksas programmas ir pieejamas tādā pašā veidā kā nespecializētās maksas programmas un piegādes ceļš līdz patērētājam ir identisks.

tendenču kanālu veidošanas noteikumi bināru demonstrācijas kontu

Nav arī iespējas noteikt piecus lielākos klientus konkrētajā tirgū. Vērtējot no aizstājamības perspektīvas, par specializētu tēmu kanālu ir uzskatāms tāds kanāls, kas ir stipri orientēts uz konkrētu auditorijas daļu vai grupu.

Par tirgus dalībnieku apvienošanos

LMK ir mūzikas kanāls, kas piedāvā galvenokārt latviešu mākslinieku un izpildītāju mūziku tai auditorijas daļai, kam tāda interesē, un ar to, vērtējot to no vietējo mākslinieku produktu piedāvājumu puses, nespēj konkurēt lielie un pazīstamie mūzikas kanāli MTV, VIVAkas piedāvā vispasaules zvaigžņu un pasaulē atzītu mākslinieku produktus.

KP ieskatā kopējā konkurences situācija šajā tirgū līdz ar apvienošanos netiks būtiski ietekmēta, jo kanāla LMK tirgus vara ir salīdzinoši maza un nenozīmīga un arī pēc apvienošanās īstenošanas nav sagaidāma tās palielināšanās būtiskā apmērā. Maksas televīzijas izplatīšanas mazumtirdzniecības tirgus Latvijas Republikas teritorijā Maksas televīzijas izplatīšanas mazumtirdzniecības tirgus Latvijas Republikas teritorijā faktiski ir maksas televīzijas operatoru darbība mazumtirdzniecības līmenī - to attiecības ar galapatērētāju, kurš slēdz līgumu ar kādu no maksas televīzijas operatoriem par konkrētu pakalpojumu sniegšanu.

Mazumtirdzniecības līmenī nenotiek tieša saskarsme starp programmas veidotājiem un galapatērētāju, bet gan tikai starp maksas operatoru, kurš ir iegādājies licences programmu veidotāju veidotu programmu retranslēšanai, izmantojot savu elektronisko sakaru tīklu, un galapatērētāju.

  • Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
  • Pētījums: Cik maksā ziņu stunda Latvijas Televīzijā? - unimars-hotel.lv
  • Pelnīt naudu internetā putniem
  • Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem

Televīzijas programmu veidotāji darbojas un tiem pastāv iespējas programmas izplatīt citiem tirgus dalībniekiem maksas kabeļtelevīzijas operatoriem un citiem piemēram, VIASAT pakās ir iekļauti arī tādi kanāli kā LNT vai TV5 retranslācijai šo tirgus dalībnieku elektronisko sakaru tīklos, gan arī pastāv iespējas izplatīt savas programmas tieši galapatērētājam VIASAT. Ievērojot augstāk minēto, ir pamatoti nošķirt divus tirdzniecības līmeņus, kuros darbojas arī konkrētās apvienošanās dalībnieki - vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības.

Var nošķirt vairākas tehnoloģiskās platformas, kuras tiek izmantotas, lai nodrošinātu galapatērētājiem signāla saņemšanu IP TV, kabeļtīkls, satelīts, virszemes apraidebet, kā tas ir norādīts Ziņojumā par maksas televīzijas tirgus uzraudzību19, no patērētāju puses pieprasījuma puses pastāv šo tehnoloģiju savstarpējā aizvietojamība un patērētājam nav svarīgs veids, kādā tas saņem šo pakalpojumu.

Atšķiras cena, kuru patērētājs maksā par šī pakalpojuma saņemšanu, atšķiras pakas pēc programmu skaita, kā arī jāņem vērā tīkla pārklājums.

tendenču kanālu veidošanas noteikumi kā nopelnīt naudu, lai palīdzētu cilvēkiem

Savukārt, vērtējot konkrētās platformas no piedāvājuma puses, KP iepriekš ir konstatējusi20, ka dažāda veida tehnoloģiskas platformas nav savstarpēji aizvietojamas, jo pastāv ierobežojumi ātri un bez ievērojamām investīcijām pārorientēties uz maksas televīzijas pakalpojuma sniegšanu, izmantojot citu tehnoloģisko risinājumu. Tirgus barjeras Barjeras ienākšanai bezmaksas, maksas nespecializētu un maksas specializētu televīzijas programmu izplatīšanas tirgū vairumtirdzniecības līmenī ir līdzīgas.

Televīzijas programmu izplatīšana var tikt realizēta, veicot televīzijas programmu apraidi21, kā arī nodrošinot maksas televīzijas operatoriem piekļuvi attiecīga televīzijas programmas signālam, izmantojot satelīta un kabeļtīkla platformu. Par administratīvām barjerām var tikt uzskatītas normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā tendenču kanālu veidošanas noteikumi apraides atļaujas saņemšanu.

Televīzijas programmu apraide var tikt realizēta, izmantojot dažādus tehnoloģiskus risinājumus - kabeļtīklu ja attiecīgais programmas signāls tiek izplatīts kabeļtelevīzijas operatoru un IP televīzijas operatoru tīklos ; virszemes apraides platformu ja programmas signāls tiek izplatīts, izmantojot virszemes apraides tehnoloģiju ; satelītu ja programmas signāls tiek izplatīts, izmantojot satelīta platformu.

Finansiālo ieguldījumu apmērs ir atkarīgs no tā, vai programma tiks apraidīta vai izplatīta caur maksas televīzijas platformu. SIA Lattelecom sniegto pakalpojumu cena ir ievērojama un, vērtējot tirgus situāciju un notikumus tendenču kanālu veidošanas noteikumi 2 gadu laikā, šī cena var tikt uzskatīta par finansiālo barjeru. Normatīvais regulējums un faktiskā situācija neparedz iespējas atsevišķiem programmu veidotājiem vai izplatītājiem izplatīt maksas arī bezmaksas televīzijas programmas virszemes televīzijas platformā ar saviem tehniskajiem līdzekļiem.

SIA Lattelecom lietošanā līdz KP ieskatā, par galveno no finansiālajām barjerām ir uzskatāma nepieciešamība iepirkt kvalitatīvu saturu ja programmas veidotājs pats veido savu saturu, arī konkurētspējīga satura izveide prasa pietiekoši lielus finansiālus ieguldījumus no satura piegādātājiem.

Par samērā jaunu tendenci var uzskatīt arī to, ka satura veidotāji ienāk Latvijas tirgos tendenču kanālu veidošanas noteikumi kā programmu izplatītāji un piedāvā savas programmas maksas televīzijas tendenču kanālu veidošanas noteikumi, paralēli darbojoties arī kā satura veidotāji citām programmām Ienākšanai maksas televīzijas izplatīšanas tirgū mazumtirdzniecības līmenī pastāv divu veidu barjeras.

Pirmkārt, ir jāņem vērā administratīvās barjeras jeb ar normatīvajiem aktiem uzliktie pienākumi komersantam, kas ir jāizpilda, lai komersants kļūtu par šī tirgus dalībnieku. Lai uzsāktu maksas televīzijas pakalpojumu sniegšanu, maksas televīzijas operatoram kā elektronisko sakaru komersantam ir arī jāsaņem vispārēja atļauja atbilstoši Elektronisko sakaru likuma noteikumiem un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas turpmāk - SPRK Maksas televīzijas operatoram atsevišķos gadījumos ir nepieciešamas arī radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, kuras piešķir SPRK.

Par zināmu barjeru var uzskatīt ar tīkla izveidi saistītu dokumentu izstrādi, saskaņošanu un līdzīgu darbību veikšanu piemēram, kabeļtīkla izveide konkrētā dzīvojamajā mājā ir jāsaskaņo ar nama apsaimniekotāju. Treškārt, kā uz to savās vēstulēs norāda tirgus dalībnieki, būtiski ir ņemt vērā arī to, ka šobrīd faktiski vairs nav brīvas vietas konkrētajā tirgū jeb pieprasījums ir apmierināts pilnībā.

Main navigation

Jauni tirgus dalībnieki, kas varētu ienākt tirgū, savu darbību varētu fokusēt uz to, lai pārdalītu jau esošās tirgus daļas.

To var izdarīt, veidojot dažādas akcijas un piedāvājumus, kas ir izdevīgāki par tiem, kādi jau atrodas tirgū. Jāņem vērā arī tas, ka šobrīd faktiski visas lielās aglomerācijas pilsētas un teritorijas ap tām jau ir maksimāli piesātinātas no piedāvājuma puses.

Jaunam tirgus dalībniekam daudz vieglāk ienākt konkrētajā tirgū, iegādājoties jau esošu tirgus dalībnieku, tādējādi uzreiz iegūstot konkrētu klientu loku. Ceturtkārt, vairākuma maksas kabeļtelevīziju operatoru komercdarbību raksturo arī tas, ka ar klientu tiek slēgti ilgtermiņa līgumi piemēram, uz vairākiem gadiem un, lai klients atteiktos no sadarbības lauztu līgumu ar maksas operatorutam nākas maksāt salīdzinoši augstus soda naudas apmērus, kas neatsver lētāka piedāvājuma izvēli.

Konkrētajos tirgos ir izteikta priekšrocība jau esošajiem tirgus dalībniekiem, kas savu atpazīstamību ir jau izveidojuši. Lai jauns tirgus dalībnieks ienāktu konkrētajā tirgū, tam sākotnēji būtu jāizvēlas, vai veikt darbību bezmaksas apraidē vai maksas televīzijā.

tendenču kanālu veidošanas noteikumi cik daudz sākt tirdzniecību

Darbībai bezmaksas televīzijā, pamatojoties uz must carry principu, būtu nodrošināta pārraide visiem galapatērētājiem, taču tas ietvertu būtiskas izmaksas un ienākumi būtu aprobežoti tikai ar tiem, kas veidojas no reklāmas izvietošanas un kuru apmērs ir atkarīgs no skatītāju skaita. Lai gan komerciāli izdevīgāk jaunam tirgus dalībniekam būtu ienākt maksas televīzijas tirgū, jo varētu gūt ienākumus no televīzijas operatoriem un reklāmdevējiem, tomēr tā darījuma vara pret televīzijas operatoriem būtu nepietiekoša, lai saņemtu par savas televīzijas raidīšanu samaksu un tā tiktu iekļauta televīzijas operatora pamata pakā, kas nodrošinātu lielāko skatītāju loku.

Tādējādi jaunam tirgus dalībniekam ir nepieciešams liels finanšu kapitāls, lai izturētu pirmos gadus bez ienākumiem un ar būtiskiem izdevumiem bezmaksas televīzijā, vai vairākas televīzijas programmas, kas jau ir ieguvušas savu skatītāju loku un ir pieprasītas no televīzijas operatoru puses.

Arī gandrīz visi konkrētā tirgus dalībnieki, kas sniedza viedokli KP, norādīja, ka bez ievērojamu investīciju esamības, konkrēta biznesa plāna un infrastruktūras pieejamības, ienākšana konkrētajā tirgū ir ļoti Bitcoin katru minūti. Tādējādi var uzskatīt, ka lielākajiem tirgus dalībniekiem konkrētajos tirgos ir būtiska tirgus vara, jo pastāv šķēršļi jauniem tirgus dalībniekiem ienākt konkrētajos tirgos.

tendenču kanālu veidošanas noteikumi pārskati par naudas pelnīšanu binārajās opcijās

KP uzskata, ka pastāv apstāklis, kas neļauj apvienošanās dalībnieku katra atsevišķi tirgus varu novērtēt pilnīgi objektīvi. Šis apstāklis ir tas, ka televīzijas programma kā tāda ir tā saucamā platforma jeb abpusējais tirgus.

tendenču kanālu veidošanas noteikumi ko nozīmē izteiksmes variants, kad nauda

No otras puses televīzijas programmas konkurē ar citām televīzijas programmām par reklāmdevēju uzmanību, un tas notiek reklāmas izvietošanas pakalpojuma Jeļisejeva iespējas programmās tirgū Latvijas Republikas teritorijā.

Tādējādi visas televīzijas programmas, kuras iegūst finansējumu, t. Televīzijas konkrētajos tirgos konkurence notiek tikai starp līdzīgās koncepcijas programmām, savukārt reklāmas izvietošanas pakalpojuma tirgū konkurence notiek starp visām televīzijas programmām, kas sniedz šādu pakalpojumu.

Tāpēc ir tendenču kanālu veidošanas noteikumi apgalvot, ka televīzijas konkrētajos tirgos konkurence vienmēr ir mazāka nekā reklāmas izvietošanas pakalpojuma tirgū pirmajā konkurentu skaits ir mazāks, nekā otrajā. Abas platformas puses ir cieši saistītas, darbība vienā pusē nevar notikt bez darbības otrajā pusē, it īpaši bezmaksas programmu gadījumā. Tāpēc ir pamatoti apgalvot, ka televīzijas programmas finanšu panākumi reklāmas izvietošanas pakalpojuma tirgū tieši ietekmē panākumus televīzijas konkrētajā tirgū nav ieņēmumu no reklāmas izvietošanas pakalpojuma - nav līdzekļu, ko ieguldīt kvalitatīvā satura ražošanā, nav kvalitatīvā saturā - nav auditorijas uzmanības, nav auditorijas uzmanības - nav ieņēmumu no reklāmas izvietošanas.

Nevar noliegt, ka, ievērojot tādu specifisku televīzijas programmu finansēšanas modeli, konkurences apstākļi, t. Tāpēc, ja pat televīzijas programmai televīzijas konkrētajā tirgū var būt spēcīga ietekme, tā ilgtermiņā var tikt samazināta dēļ tā, ka reklāmas izvietošanas pakalpojuma tirgū šīs televīzijas programmas ietekme ir salīdzinoši mazāka un darbība nav pietiekami pelnoša.

Mēs atbalstījām

KP uzskata, ka aprakstītie apstākļi ir būtiski apvienošanās dalībnieku patiesas tirgus varas esošajā brīdī un tās izaugsmes iespēju nākotnē izvērtēšanai. Turpmāk tiek tendenču kanālu veidošanas noteikumi detalizēti apsvērumi par situāciju reklāmas izvietošanas pakalpojumā televīzijas programmās Latvijas Republikā. Izvērtējot potenciālā ģeogrāfiskā tirgus robežas, KP secina, ka par ģeogrāfiskajām tirgus robežām var tikt noteikta Latvijas Republikas teritorija, jo reklāmas mērķauditorija ir Latvijas Republikas iedzīvotāji.

tendenču kanālu veidošanas noteikumi elektroniskā bibliotēku tirdzniecība

Arī Eiropas Komisija lietā Nr. Līdz ar to ģeogrāfiskais tirgus ir nosakāms kā Latvijas Republikas teritorija. Minētās lietas ietvaros OFT ir vērtējusi reklāmas izplatīšanas internetā aizvietojamību ar reklāmas izplatīšanu televīzijā, secinot, ka šāda aizvietojamība nepastāv.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pie līdzīga secinājuma tendenču kanālu veidošanas noteikumi arī Apvienotās Karalistes Konkurences komisija OFT secināja, ka pagaidām neviena cita reklāmas izvietošanas "platforma" nevar aizvietot reklāmu televīzijā.

Par konkrētā mediju kanāla izvēles būtiskākajiem aspektiem ir izvirzāmi reklāmas komunikācijas mērķis, reklāmas mērķauditorija un reklāmas saturs.

Reklāma televīzijā nodrošina vizuālo, audiālo un auditorijas ziņā vislielāko aptveri visīsākajā laikā. Arī proporcionāli vērtējot izmaksas pret auditorijas tūkstoti, izmaksas ir viszemākās. Līdzīga tipa reklāmas veidi, piemēram, kino un interneta reklāma, signāli binārām opcijām ēterā nepieciešamos auditorijas apmērus, aptveres ātrumu un bieži vien arī kvalitāti, lai nodrošinātu identisku vai līdzvērtīgu izejas pozīciju, kā to nodrošina televīzija.

Atsevišķos gadījumos, kad reklāmas saturs ir vienkāršs, tiešs un viegli uztverams, minētie reklāmas izplatīšanas kanāli var būt vairāk vai mazāk līdzīgi aizvietotāji, bet ne pilnā apmērā. Ņemot vērā Latvijā pastāvošo demogrāfisko situāciju, būtiskākais programmas vai programmu izvēlei pēc valodas principa ir tas, kāds ir šīs programmas skatītājs t. Ja konkrētās reklāmas auditorija ir tikai latviski runājošie bnatex binārās opcijas, reklāmas nodošanai galapatērētājam tiek izmantotas tās programmas, kuras pēc statistikas datiem skatās pēc iespējas lielāka mērķauditorijas daļa.

Ja produkta mērķauditorijas izvēles pamatā nav personas etniskā, lingvistiskā vai demogrāfiskā piederība, tad reklāmas kampaņa tiek virzīta programmā, kuras auditorija ir latviski vai krieviski runājošie iedzīvotāji un kuras skatās abas etnolingvistiskās grupas.

Reklāmas aģentūras izmanto savas profesionālās iemaņas produkta izvērtēšanā un sniedz konsultācijas saviem klientiem par nepieciešamās mērķauditorijas piesaistei izvēlamo programmu programmām.