PREČU PIRKŠANAS UN PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI IKEA TIEŠSAISTES VEIKALĀ

Ātri veikt 1000 dienā

Pirkšanas—pārdošanas līgums — Pircēja un Pārdevēja noslēgta vienošanās par Veikalā pieejamo preču pirkšanu—pārdošanu. Pircējs var iegādāties preces un pakalpojumus Veikalā, tikai piekrītot Noteikumiem. Apliecinot, ka ir izlasīti Noteikumi, Pircējs apņemas tos ievērot un rīkoties tiem atbilstoši.

Preces Veikalā pārdod no Latvijas Republikas teritorijas. Pārdevējam ir tiesības grozīt Noteikumus. Noteikumu grozījumi stājas spēkā, kad tie ir publicēti Veikalā. Ja pēc Noteikumu grozījumu publicēšanas Pircējs lieto Veikalu, tiek uzskatīts, ka ir saņemta Pircēja piekrišana visiem Noteikumu grozījumiem.

Starptautiskie maksājumi

Spēkā esošo Noteikumu versiju var lejupielādēt šeit. Termins "Preces", kas lietots šeit un turpmāk Noteikumos, attiecināms uz precēm un pakalpojumiem, izņemot gadījumus, kad skaidri norādīts citādi vai kad konteksts nosaka citādu šī vārda izpratni. Iegādāties Preces Veikalā var tikai reģistrēti Pircēji. Pirms reģistrēties, Pircējs izlasa Veikala privātuma politiku.

Citi jautājumi Vai var vienlaicīgi saņemt vairākus Bino. Vienlaicīgi var būt aktīvs tikai viens aizdevums. Esošā aizdevuma ietvaros Bino.

Kad Pircējs reģistrējas Veikalā, tiek uzskatīts, ka ir izlasīta Privātuma politika. Pircējs reģistrējas, aizpildot reģistrācijas veidlapu un sniedzot nepieciešamos datus turpmāk — Reģistrācijas datus.

ātri veikt 1000 dienā

Lai iegādātos Preces, Pircējs veic pasūtījumu Veikalā, aizpildot elektronisku pasūtījuma veidlapu. Par katru Pircēja pasūtījumu tiek slēgts Pirkšanas—pārdošanas līgums.

Pirms Pirkšanas—pārdošanas līguma noslēgšanas Pārdevējs var nosūtīt Pircējam vēl citus apstiprinājumus, piemēram, apstiprinājumu, ka saņemts maksājums utt. Pirkšanas—pārdošanas līgums ir spēkā līdz šīs vienošanās noteikto pienākumu izpildei. Pirkšanas—pārdošanas līgumu uzskata par izpildītu, kas Preces ir nodotas Pircējam atbilstoši Noteikumos un spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos aprakstītajai procedūrai.

Pircējs apņemas pēc sava pasūtījuma apstiprināšanas apmaksāt un pieņemt Veikalā pasūtītās Preces. Pēc maksājuma veikšanas pasūtījumam nav iespējams pievienot papildu preces. Pārdevējs var pēc saviem ieskatiem uzskatīt par vairumtirdzniecības iepirkumiem tādus Pirkumus, kuros Preces pasūtītas opcijas filtrs lielā daudzumā vai kuros tās pašas preces pasūtītas neparasti bieži, vai kuri atbilst citiem kritērijiem, kas vedina domāt, ka Preces tiek pasūtītas ne savam patēriņam.

ātri veikt 1000 dienā

Pircējam ir tiesības: 4. Pircējs apņemas: 4. Pārdevējam ir tiesības: 5. Pārdevējs apņemas: 5. Preces Pircējam pārdod par cenu, kāda ir spēkā pasūtījuma izdarīšanās brīdī Veikalā.

  • Rīgā
  • Izmēģiniet Luminor mobilo aplikāciju un novērtējiet iespēju ērti, ātri un vienkārši lietot internetbanku mobilajā telefonā!

Preču cena un par Precēm maksājamā summa tiek parādīta Pircējam, kad ir izveidots pirkuma grozs. Ja Pircējs nepiekrīt norādītajai cenai, nav iespējams veikt pasūtījumu.

Preču cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi un maksa par pakalpojumiem, kurus Pircējs pasūta Pārdevējam. Ja nav norādīts, citādi, Preču piegādes pakalpojumus un citus pakalpojumus Pircējs apmaksā atsevišķi. Pakalpojumu cena un aprēķina un apmaksas procedūra tiek atspoguļota Veikalā. Piekrītot šiem Noteikumiem, Pircējs piekrīt pasūtījuma apstrādes maksas piemērošanai šajā punktā minētajā kārtībā un samaksā šo maksu Pārdevējam. Ja Noteikumos minētajos gadījumos Pircējam tiek atdota nauda par pirkumu, tiek atdota arī pasūtījuma apstrādes maksa.

Pasūtījuma apstrādes maksa neattiecas uz pirkumiem IKEA veikalā uz vietas. Elektroniskie pirkumu apliecinošie dokumenti ir derīgi bez paraksta. Ja Pārdevējs konstatē cenas kļūdu Veikalā, Pārdevējs par to nekavējoties informē Pircēju.

Preču piegāde tikai Latvijas Republikas teritorijā. Iespējamie Preču piegādes veidi tiek uzrādīti, kad Pircējs ātri veikt 1000 dienā izveidojis pirkuma grozu un ievadījis piegādes adresi. Preču piegāde ir maksas pakalpojums. Preču piegādes cenas skatīt šeit. Preču piegādes pakalpojums tiek apmaksāts ar priekšapmaksu, veicot pirkuma apmaksu.

Strādāt, lai nopelnītu naudu Pircējam piedāvā 7 kalendāro dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas. Pircēju var individuāli informēt par atšķirīgu Preču piegādes laiku. Pārdevējs apņemas savu iespēju robežās gādāt, lai Preces tiktu piegādātas pēc iespējas īsākā ātri veikt 1000 dienā.

Planetoīda ietriekšanās pirmatnējā Zemē, mākslinieks Dons Deiviss Intensīvu pētījumu un analīzes rezultātā zinātniekiem pēdējo gadsimtu gaitā izdevies detalizēti rekonstruēt Zemes vēsturi. Pēc mūsdienu ģeologu un ģeofiziķu uzskatiem Zeme kopā ar Sauli un citām Saules sistēmas planētām veidojusies pirms 4,54 miljardiem gadu no solārā miglāja.

Pirms Preču piegādes Pārdevēja pārstāvis sazinās ar Pircēju un koordinē ar piegādi saistītos jautājumus. Pasūtot Preču piegādi, Pircējs norāda precīzu piegādes adresi un nodrošina Preču izkraušanai piemērotus apstākļus atslēdz vārtus, paceļ barjeru, atver durvis u. Preču piegāde tiek veikta tikai pa durvīm — Preču piegādei nevar izmantot balkonu vai logu.

Eksprespasts – ātrs un drošs kurjerpasts Latvijā un visā pasaulē.

Piegādājot Pircējam Preces, tās izkrauj Pircēja norādītajā vietā. Ja Preces nepieciešams pārvietot vai pārnest uz citu vietu nekā tā, kuru Pircējs norādījis izkraušanai, šādu pārvietošanu vai pārnešanu uzņemas Pircējs.

ātri veikt 1000 dienā

Ja Pircējs nenodrošina Pārdevēja pārstāvim pieeju Preču izkraušanai paredzētajā adresē, kas norādīta Pircēja pasūtījumā, norunātajā Preču piegādes laikā un 20 divdesmit minūtes pēc šī laika, tiek uzskatīts, ka piegāde nav bijusi iespējama Pircēja vainas dēļ. Šādā gadījumā Pircēja iegādātās Preces nogādā atpakaļ tuvākajā Preču izplatīšanas vietā, un Pārdevēja pārstāvis vienojas ar Pircēju par tuvāko iespējamo Preču piegādes datumu. Preces uzglabā Preču izplatīšanas vietā līdz minētajam datumam, taču ne ilgāk par 3 dienām.

Pēc minētā termiņa beigām Pircēja pasūtījums tiek atcelts atbilstoši 8. Ja Pircējs vēlas, lai Pārdevējs piegādātu pasūtītās Preces atkārtoti, Pircējs apmaksā Pārdevējam atkārtoto Preču piegādi, atkārtoti vienojoties par piegādes laiku, atbilstoši tarifam, kāds bijis spēkā Preču pirmreizējai piegādei.

Katru funkcionāli atšķirīgu būves daļu analītiski var nodalīt no kopējā aktīva un nolietot atsevišķi īsākā laikposmā nekā aktīvam noteiktais lietderīgās lietošanas laiks. Izmaksas, kas nav konkrēti attiecināmas uz kādu no būves daļām, bet ir iekļautas būves kopējā vērtībā, sadala proporcionāli kopējai vērtībai uz visām būves daļām. Būves daļas un to lietderīgās lietošanas laiku, kurā budžeta iestāde paredz izmantot attiecīgo daļu, nosaka komisija vai speciālists. Pamatlīdzekļiem un ieguldījuma īpašumiem nolietojumu aprēķina atbilstoši šo noteikumu 2. Ilgtermiņa ieguldījumiem nomātajos pamatlīdzekļos lietderīgās lietošanas laiku nosaka atbilstoši noslēgtā nomas, īres vai apsaimniekošanas līguma darbības termiņam vai budžeta iestādes grāmatvedības uzskaites kārtībai.

Piegādes pakalpojumā ir iekļauta Preču uznešana dzīvoklī līdz piektajam stāvam vai privātmājā pirmajā stāvā. Ja ēkā ir lifts, bezmaksas Preču piegādē iekļauta Preču nogādāšana ar liftu līdz Pircēja norādītajam sponsori pelna naudu internetā. Ja ēkā nav lifta vai lifts nedarbojas, vai neapstājas Pircēja norādītajā stāvā, vai Preces nav iespējams ievietot liftā, un Preces tāpēc ir jānes uz augstāku stāvu nekā piektais stāvs, Pircējs nodrošina Preču uznešanu augstāk pats vai arī vienojas ar Pārdevēja pārstāvi par atsevišķu papildu samaksu.

Papildu samaksas apjoms ir norādīts Veikalā. Pakalpojuma maksu maksā, Pārdevēja pārstāvim ierototies Preču piegādes adresē un tieši Pārdevēja pārstāvim.

Preču uznešana netiek piedāvāta jau saliktām Precēm no ekspozīcijas vai no nocenoto preču nodaļas. Pasūtījuma maksimālais apjoms ir kg vai 6 m3. Ja pasūtīto Preču svars vai apjoms pārsniedz minēto, attiecīgi tiek paaugstināta Preču piegādes maksa piem. Netiek piegādāti pārtikas produkti un dabīgie telpaugi.

Nopelnīt 1000 dienā internetā. 13 Veidi, Kā Nopelnīt 100 Eiro Dienā!

Pieņemot Preces, Pircējs pārliecinās par piegādes stāvokli un Preču daudzumu, kvalitāti un komplektāciju. Ievērojot, ka iepakojums ir bojāts, taču Preču daudzums, kvalitāte un komplektācija ir atbilstoši, Pircējs atzīmē iepakojuma bojājumu apstiprinājuma veidlapā vai veidlapās, ko izsniedz Preces piegādātājs. Šādos gadījumos tiek uzskatīts, ka Preces ir piegādātas bojātā iepakojumā, bet to daudzums, kvalitāte un komplektācija atbilst Pirkšanas—pārdošanas līguma nosacījumiem, tāpēc uzskatāms, ka tās ir piegādātas atbilstoši.

Ja ir konstatētas neatbilstības preču perfekta tirdzniecība, Pircējs to atzīmē piegādes apstiprinājuma veidlapā vai veidlapās, ko izsniedz Preces piegādātājs. Ja Pircējs pieņem piegādātās Preces bez komentāriem, tiek uzskatīts, ka tās ātri veikt 1000 dienā piegādātas nebojātā iepakojumā un ka Preču daudzums, kvalitāte un komplektācija atbilst Pirkšanas—pārdošanas līguma nosacījumam.

Uzskatāms, ka ar pārdošanu saistītie pakalpojumi un Preču piegāde veikti atbilstoši. Pircējs apņemas pieņemt preces personīgi.

PREČU PIRKŠANAS UN PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI IKEA TIEŠSAISTES VEIKALĀ

Piegādājot Preces, Pircējam var prasīt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un informāciju par pasūtījumu, kuru Pārdevējs sūtījis Pircējam. Kad Preces ir nogādātas uz Pircēja norādīto adresi, tās tiek uzskatītas par nodotām Pircējam neatkarīgi no tā, vai tās ir pieņēmis pats Pircējs vai cita persona, kas tās pieņēmusi norādītajā adresē. Ja Pircējs nav varējis pieņemt Preces pats, bet Preces ir piegādātas norādītajā adresē, Pircējam nav tiesību sūdzēties Pārdevējam par Preču piegādāšanu nepareizajai personai.